• czw.. lut 29th, 2024

W jakich dziedzinach prawa specjalizują się kancelarie adwokackie?

ByRedakcja

kwi 28, 2023

Na terenie naszego kraju działalność prowadzą liczne kancelarie adwokackie, które mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa.

Jednym z przykładów jest prawo cywilne. Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie cywilnym zajmują się sprawami dotyczącymi umów, roszczeń odszkodowawczych, spadków, nieruchomości, czy też sprawami rodzinno-prawnymi. Oczywiście takie kancelarie zajmują się też innymi dziedzinami prawa. Dobrze jest szerzej zapoznać się z tym tematem.

W jakich dziedzinach prawa specjalizują się kancelarie adwokackie?

Inne istotne dziedziny prawa obsługiwane przez kancelarie prawne

Kolejną ważną dziedziną jest prawo karne. Polskie kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie karnym zajmują się obroną osób oskarżonych o popełnienie przestępstw oraz reprezentowaniem pokrzywdzonych w procesie karnym. Ważną dziedziną jest też prawo pracy. Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie pracy zajmują się sprawami związanymi z umowami o pracę, wynagrodzeniem, wypowiedzeniami, dyskryminacją czy też mobbingiem. Jeśli chodzi o prawo podatkowe to kancelarie adwokackie specjalizujące się w nim zajmują się doradztwem podatkowym, reprezentowaniem klientów w postępowaniach podatkowych oraz obroną w sprawach karnych skarbowych.

Ważną dziedziną jest też prawo handlowe. Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie handlowym zajmują się doradztwem prawnym w zakresie prawa spółek, umów handlowych, fuzji i przejęć oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba też pamiętać o prawie powiązanym z nieruchomościami. Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie nieruchomości zajmują się sprawami związanymi z nabyciem, zbyciem oraz dzierżawą nieruchomości, a także sprawami dotyczącymi prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

Trzeba też zwrócić uwagę na kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie europejskim, które zajmują się doradztwem prawnym w zakresie prawa UE, a także reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed instytucjami UE. Niejedna porządna kancelaria adwokacka w Katowicach i innych miastach posiada wiele specjalizacji, więc jest w stanie zapewnić wsparcie w wielu wspomnianych wyżej dziedzinach prawa.