• pt.. maj 27th, 2022

PortalBiznesu.info.pl

Poruszamy tematykę biznesową ale nie tylko

Jak walczyć o spadek w sądzie?

ByRedakcja

lis 27, 2021

Sprawy spadkowe mogą wzbudzają wiele emocji i nierzadko generują konflikty w rodzinie. Bywa, że podczas ich trwania odżywają dawne pretensje lub wzajemne urazy. W takich sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzgodnienie wspólnego stanowiska przez wszystkich spadkobierców, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

Stwierdzenie nabycia spadku

Pierwszym krokiem jest stwierdzenie nabycia spadku. Można skorzystać z pomocy adwokata (oferta została przedstawiona na stronie „Sprawy spadkowe Lublin”). Po wysłuchaniu klienta, prawnik sporządzi stosowny wniosek do sądu, do którego załączy właściwe odpisy aktów stanu cywilnego. Podczas posiedzenia w sądzie, sąd odbierze tzw. zapewnienia spadkowe od spadkobierców. Rezultatem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest postanowienie, w którym sąd rozstrzygnie jakie osoby wchodzą w grono spadkobierców oraz jakiej wysokości udziały w spadku im przysługują.
Warto dodać, że jeśli zmarły zostawił po sobie testament, jeszcze przed stwierdzeniem nabycia spadku sąd otworzy ten testament. Odbywa się to na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron i polega na sporządzeniu opisu wyglądu fizycznego tego dokumentu: ilości linijek tekstu, pierwszych i ostatnich słów testamentu, opisaniu wszelkich uszkodzeń, skreśleń lub śladów ingerencji w jego treść.

Dział spadku

Jak wspomniano powyżej, w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa tylko, przy użyciu ułamków, kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Kolejnym krokiem jest sprawa o dział spadku. Jej celem jest przyznanie wskazanych składników majątkowych poszczególnym spadkobiercom oraz wyrównanie ewentualnych różnic poprzez zasądzenie spłat i dopłat.
Pomoc adwokata z Lublina w sprawie o dział spadku może okazać się więcej niż pożądana. Bardzo często okazuje się, że tego typu postępowania toczą się przez długie lata i wymagają wywoływania kolejnych opinii biegłych. Podziałowi podlega nie tylko majątek pozostawiony przez spadkodawcę i istniejący w chwili jego śmierci, gdyż w określonych sytuacjach na poczet schedy spadkowej zalicza się również darowizny dokonane przez spadkobiercę na rzecz najbliższych mu osób. Prawidłowe określenie składników majątku wchodzących w skład masy spadkowej oraz ich wartości wymaga skrupulatności. Warto pamiętać, że skuteczny adwokat dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym zakresie zabezpieczyć interesy majątkowe swojego klienta i doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia.

Inne sprawy spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku to niejedyne sprawy spadkowe, z jakimi można się spotkać. Jeśli osoba najbliższa spadkodawcy została pominięta w testamencie, może ona domagać się zapłaty zachowku. W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w art. 928 k.c., można również złożyć pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.