• wt.. cze 6th, 2023

PortalBiznesu.info.pl

Poruszamy tematykę biznesową ale nie tylko

Oczyszczanie oleju w układzie hydraulicznym

ByRedakcja

gru 4, 2020

Filtry hydrauliczne chronią elementy układu hydraulicznego przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniem olejów lub innych używanych płynów hydraulicznych przez różne czynniki.

Stare uszczelki, woda, zanieczyszczony olej a także wiele innych czynników wpływa na zanieczyszczenie układu hydraulicznego. Zatem utrzymanie dobrego hydraulicznego systemu filtracji zwiększy żywotność elementów hydraulicznych. Zużycie elementów układu hydraulicznego jest uzależnione od tego zanieczyszczenia, a obecność części metalowych w oleju układu hydraulicznego przyspiesza jego degradację. Filtr hydrauliczny pomaga usunąć wszystkie zanieczyszczenia, wydajność każdego filtra hydraulicznego mierzona jest jego skutecznością usuwania zanieczyszczeń, czyli wysoką zdolnością zatrzymywania zanieczyszczeń. Filtry hydrauliczne między pompą a siłownikami nazywane są filtrami ciśnieniowymi, a filtry hydrauliczne między siłownikami a zbiornikami są filtrami niskiego ciśnienia lub powrotnymi. W filtrach powierzchniowych separacja cząstek następuje bezpośrednio na powierzchni elementu filtrującego. Drobne cząsteczki mogą dostać się do elementu filtrującego, nie napotykając żadnego oporu. Ale gdy powierzchnia zostaje zatkana, opór filtra wzrasta. Oczyszczanie oleju w układzie hydraulicznym

Warstwa zanieczyszczeń utworzona na powierzchni filtra powoduje spadek wydajności całego systemu.

W układach filtry hydrauliczne działa jako element oczyszczający olej hydrauliczny, który jest umieszczony przed pompą hydrauliczną. Filtry ciśnieniowe są umieszczane za pompą hydrauliczną i służą do obsługi ciśnienia w układzie i natężenia przepływu. Filtr powrotny oczyszcza płyn hydrauliczny przed powrotem do zbiornika. Zatem w układzie hydraulicznym mogą działać różne filtry, ale ich zasadniczą funkcją jest oczyszczanie cieczy. W wielu układach jest to bardzo skuteczne zabezpieczenie przed niespodziewaną awarią. Z pewnością podczas wymiany nie można oszczędzać na filtrach, pozornie nieprzydatne pełnią bardzo ważną role w całym układzie. Przestoje związane z awariami mogły by być dość kosztowne.