• pon.. maj 27th, 2024

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

ByRedakcja

paź 15, 2020

W przypadku różnego rodzaju umów o pracę istnieją różne okresy wypowiedzenia, które zależą od przepracowanego czasu. Zasadniczo im większy staż pracy, tym okres wypowiedzenia będzie dłuższy.

W przypadku umów o pracę na czas określony wypowiedzenie z reguły nie jest możliwe. W sytuacjach wyjątkowych okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi 2 tygodnie, jeśli umowa została zawarta na ponad 6 miesięcy, a umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania. W takim przypadku również tutaj nie jest wymagany powód wypowiedzenia. Prawo nie reguluje jednak przypadku, w którym pracodawca wypowiada umowę o pracę na czas określony bez uprzedniego uregulowania tego w umowie o pracę. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia może wynosić tylko jeden miesiąc w przypadku niewypłacalności lub likwidacji spółki lub innych niezależnych od pracownika przyczyn. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest warunkiem rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zwolnienie pracowników jest jednak dopuszczalne w przypadku konieczności ograniczenia zatrudnienia w zakładzie pracy. Oczywiście w naszym kraju obowiązuje okres wypowiedzenia, wówczas w zależności od rodzaju umowy pracownik pracuje jeszcze przez pewien czas po wręczeniu wypowiedzenia przez pracodawce.

Warto także pamiętać że pracownik posiada także inne prawa, jednym z nich jest prawo do urlopu płatnego.

W ciągu roku pracownikowi przysługuje 26 jeżeli przepracował łącznie 10 lat, i 20 dni, jeżeli pracuje mniej niż 10 lat. Dodatkowo przysługuje mu prawo do urlopu chorobowego czy też wychowawczego. W przypadku umowy o pracę może w niej znaleźć się wiele różnych zapisów, przykładowo może być to klauzula o zakazie konkurencji, w umowie pracownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy firmy, może ona dotyczyć różnych aspektów. Najczęściej dotyczy braku możliwości zatrudnienia w podobnej firmie, lub na podobnym stanowisku, przez pewien czas po zakończeniu współpracy z daną firmą. Czasem do sporządzenia tego rodzaju umowy może przydać nam się prawnik prawa pracy , który będzie wiedział jak przygotować tego rodzaju umowę zgodnie z prawem.