• sob.. kwi 20th, 2024

Praca w Polsce dla uchodźców z Ukrainy

ByRedakcja

lut 23, 2023

Wielu uchodźców z Ukrainy poszukuje zatrudnienia w Polsce, wielu polskich pracodawców zainteresowanych jest przyjęciem do pracy osób z obywatelstwem ukraińskim.

Należy jednak pamiętać o zasadach zatrudnienia cudzoziemców z krajów nienależących do Unii Europejskiej. W tym przypadku należy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest to wymóg konieczny, aby osoba z Ukrainy mogła podjąć pracę. Można to zrobić przykładowo osobiście w urzędzie pracy.

Praca w Polsce dla uchodźców z Ukrainy

W jaki sposób pracodawcy mogą zatrudniać osoby z Ukrainy

Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów należy podpisać umowę z pracownikiem, może być to umowa zlecenie lub też umowa o pracę. Informacje na temat formy, jaką ma posiadać taka umowa, możemy znaleźć w urzędzie pracy. Następnie należy zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale często pracodawcy pomagają także uchodźcom z Ukrainy w zameldowaniu, zapisaniu do przychodni czy też założeniu konta bankowego. W przypadku pracowników z Ukrainy obowiązuje uproszczone procedura, dzięki temu możemy zatrudnić pracownika na podstawie oświadczenia, podobnie możemy zatrudniać osoby z Białorusi, Gruzji oraz Armenii. W przypadku jeżeli pracodawca chce zatrudnić pracownika z Ukrainy okres dłuższy niż 6 miesięcy, potrzebne będzie zezwolenie na pracę typu A.

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL po złożeniu wniosku w odpowiednim urzędzie. Wniosek może wypełnić także pracownik urzędu na podstawie danych podanych przez osoby z Ukrainy. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć zdjęcie, nr PESEL rodziców, informacje na temat obywatelstwa, potrzebna będzie data, miejsce oraz kraj urodzenia oraz data wjazdu na terytorium Polski. Dodatkowo obywatele Ukrainy mogą założyć również profil zaufany, który pomoże w kontaktach z różnymi urzędami na terenie Polski. Obywatele z Ukrainy, którzy przybyli do Polski wraz z dziećmi, mogą znaleźć dla nich szkoły, odpowiednie placówki. Dodatkowo dla Ukraińców organizowane są kursy językowe, mogą także uzyskać pomoc w urzędach.

Wiele przydatnych informacji można znaleźć w serwisach internetowych, takich jak Ukraina online, dzięki temu uchodźcy, którzy przybyli do Polski, mogą szybciej znaleźć pracę, załatwić wszystkie formalności wymagane przez pracodawców, dodatkowo otrzymają także informacje dotyczące opieki zdrowotnej czy podatków.