• wt.. paź 3rd, 2023

PortalBiznesu.info.pl

Poruszamy tematykę biznesową ale nie tylko

W sadownictwie możemy spotkać się z różnego rodzaju szkodnikami

ByRedakcja

kwi 4, 2023

Sadownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi rolnictwa, która zajmuje się produkcją owoców, takich jak jabłka, gruszki, czy brzoskwinie.

Owady i szkodniki, takie jak mszyce, przędziorki, czy inne insekty owadożerne, stanowią poważne zagrożenie dla plonów sadowniczych, dlatego stosowanie insektycydów jest niezbędne dla ochrony tych upraw.

W sadownictwie możemy spotkać się z różnego rodzaju szkodnikami

Kiedy stosować insektycydy sadownicze?

Jednym z najpoważniejszych szkodników sadowniczych jest mszyca jabłoniowa, która atakuje drzewa jabłoni i powoduje uszkodzenia liści, pędów oraz owoców. Mszyce jabłoniowe są również nośnikami wirusów, które mogą powodować choroby i zwiększać ryzyko strat w plonach. Stosowanie insektycydów może pomóc w kontrolowaniu mszyc i minimalizowaniu szkód w sadzie.

Innym ważnym szkodnikiem w sadach jest przędziorek jabłoniowiec, który powoduje deformacje pędów i liści oraz wydzielanie miodu przez mszyce. Przędziorek może również powodować opóźnienie wzrostu i spadek jakości plonów. Odpowiednio stosowane insektycydy są skuteczne w kontrolowaniu przędziorków i minimalizowaniu szkód w plonach. Insekty owadożerne, takie jak gąsienice jabłkówki, są również poważnym zagrożeniem dla plonów sadowniczych. Te owady mogą powodować uszkodzenia owoców, co prowadzi do zwiększenia strat w plonach. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio dobrać środki ochrony roślin, które stosuje się w sadownictwie.

Więcej informacji o stosowaniu insektycydów sadowniczych można przeczytać na stronie https://innvigo.com/insektycydy-sadownicze/. Jednak stosowanie insektycydów w sadach nie jest pozbawione ryzyka. Nieprawidłowe użycie insektycydów może prowadzić do poważnych szkód dla środowiska naturalnego, w tym zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. Insektycydy mogą również mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i innych organizmów niebędących szkodnikami, jak owady zapylające, pszczoły i motyle. Dlatego ważne jest, aby stosować insektycydy zgodnie z zaleceniami producenta i zawsze używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.