• pt.. lip 1st, 2022

PortalBiznesu.info.pl

Poruszamy tematykę biznesową ale nie tylko

Czym zajmuje się topografia?

ByRedakcja

lis 24, 2020

Topografia jest to nauka zajmująca się badaniem i opisywaniem różnych obszarów kuli ziemskiej, zebrane dane posłużą następnie do stworzenia map, na których zostaną uwzględnione wzgórza, doliny ale także rzeki czy jeziora.

Topografia to trójwymiarowa reprezentacja powierzchni Ziemi na dwuwymiarowej powierzchni, kiedyś były to tradycyjne papierowe mapy. Dziś coraz częściej mapy występują w wersji cyfrowej, dzięki dokładnym mapom, możemy korzystać z systemów GPS w naszych samochodach. Mapy tego rodzaju posiadają kontury, które przedstawiają cechy topograficzne. Wzniesienia i ukształtowanie terenu pokazane są za pomocą warstwic. Drogi, miasta, kopalnie, punkty odniesienia, woda, rodzaje roślinności, a także wiele innych obiektów są również uwzględniane na mapach topograficznych przy użyciu odpowiednich symboli i kolorów mapy. Jeżeli spojrzymy na mapę topograficzną, ciągłe zakrzywione linie są liniami konturowymi, które wskazują wysokość i kształt terenu. Zmiana wysokości jest taka sama we wszystkich miejscach na danej mapie. Linie konturowe blisko siebie wskazują strome zbocza gór lub klify. Łagodnie opadające wzgórza lub płaskie równiny mają kontury bardziej oddalone od siebie. Dzięki temu możemy patrzeć na kontury i wizualizować trójwymiarowy kształt terenu. Przecięcie linii przez kontury umożliwia narysowanie profilu tej części góry lub płaskowyżu. Z map topograficznych korzystają osoby które lubią piesze wędrówki po górach, mogą służyć do planowania zagospodarowania przestrzeni, skorzystają z nich także osoby zajmujące się wytyczaniem najkrótszych dróg do rurociągów.

Skorzystają z nich także górnicy, służba leśna, drwale, planiści autostrad i robotnicy budowlani, podróżnicy, geodeci i geolodzy.

Dodatkowo geodeci zajmują się mniejszymi obszarami terenu, zajmują się wielkością dziełek i granicami pomiędzy nimi. W przypadku kiedy zaczynamy budowę domu geodeta może pomóc nam w określeniu położenia budynku w odpowiednim miejscu. Z pewnością na wielu różnych etapach budowy pomoże nam geodezja Nowy Targ, jest miastem w którym znajdziemy odpowiednich specjalistów w tej dziedzinie.