• czw.. lut 29th, 2024

Kiedy należy stosować pestycydy na roli?

ByRedakcja

maj 3, 2020

Pestycydy to substancje chemiczne przeznaczone do zabijania szkodników. Ogólnie, pestycyd jest środkiem chemicznym lub biologicznym, który odstrasza, obezwładnia lub zabija szkodliwe owady lub rośliny.

Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane do eliminacji lub zwalczania różnych szkodników rolnych, które mogą uszkadzać uprawy i zwierzęta gospodarskie oraz zmniejszać produktywność gospodarstwa. Najczęściej stosowanymi pestycydami są insektycydy do zabijania owadów, herbicydy do zabijania chwastów, rodentycydy do zabijania gryzoni i fungicydy do zwalczania grzybów i pleśni. Pestycydy nie są nowymi wynalazkami technologicznymi.

Wiele starożytnych cywilizacji używało środków ochrony roślin, aby chronić swoje uprawy przed owadami i szkodnikami. Starożytni Sumerowie używali siarki elementarnej do ochrony upraw przed owadami, podczas gdy średniowieczni rolnicy eksperymentowali z chemikaliami przy użyciu arsenu, rtęci, popiołu, siarki czy ołowiu do ochrony siebie, zwierząt gospodarskich i upraw przed różnymi szkodnikami.

Główną zaletą środków ochrony roślin jest to, że mogą uratować rolników przed dużymi stratami finansowymi, chroniąc uprawy przed owadami i innymi szkodnikami.

Zapobieganie jest zawsze najlepszym sposobem radzenia sobie z problemem szkodników na plonach. Każdy konkretny organizm szkodnika ma optymalne warunki środowiskowe do powodowania szkód. Na przykład owady czy chwasty w wielu roślinach preferują cień i warunki sprzyjające wzrostowi poza sezonem. Czasami zapewnienie roślinom słonecznego położenia, otwieranie zadaszeń w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza i unikanie nadmiernego nawożenia zapobiegnie poważnej chorobie czy innym problemom powodowanym przez szkodniki. Zraszanie nad głową może również zmniejszyć problemy ze szkodnikami niektórych roślin. Jeśli potrzebny jest środek chwastobójczy zboża jare, wybierz taki, który jest skuteczny przeciwko szkodnikowi, z którym nie możesz się uporać, a także stwarza najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Przy zakupie pestycydu ważne jest, aby sprawdzić etykietę i upewnić się, że docelowy szkodnik znajduje się na liście działania.