7 marca, 2021

PortalBiznesu.info.pl

Poruszamy tematykę biznesową ale nie tylko

Kim jest adwokat rodzinny

Skomplikowane procedury formalnoprawne obligują do znajomości przepisów. Nie jest powszechnym jednak nieustanne śledzenie zmieniającej się sytuacji prawnej. Naprzeciw wymaganiom współczesnych regulacji wychodzi adwokat rodziny, który jako osoba zaufana poświęca czas na obsługę prawną interesów rodzinnych.

Najczęściej adwokat rodzinny prowadzi obsługę prawną rodzinnej firmy, a także wszelkie kwestie, związane z prawem finansowym, spadkowym, które dotyczą poszczególnych członków rodziny. Adwokat rodziny współpracuje na zasadach dużego zaufania obustronnego, które wiąże się z powierzeniem mu poufnych informacji. Doradztwo, przygotowywanie dokumentacji, reprezentowanie interesów rodziny oraz poszczególnych jej członków to główne zadania adwokata rodzinnego.

Czym dokładnie zajmuje się adwokat rodzinny

Adwokat rodzinny zajmuje się z kolei sprawami z zakresu prawa rodzinnego i stanowi nieocenioną pomoc podczas spraw rozwodowych, zwłaszcza z orzeczeniem o winie, spraw alimentacyjnych oraz o ustalenie opieki rodzicielskiej (szczegóły na stronie https://adwokat-grzywna.pl/). Głównym celem, jaki przyświeca praktyce adwokata rodzinnego jest dobro małoletniego. Prowadząc reprezentację rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, adwokat rodzinny bez wyjątku sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania z uwagi na dobro dziecka oraz angażuje się w uzyskanie dla małoletniego jak najkorzystniejszych postanowień.

Adwokat rodzinny jest osobą, która pomaga w sytuacjach nietypowych, trudnych oraz wymagających biegłej znajomości przepisów. Sprawy rodzinne, toczące się na gruncie międzynarodowym szczególnie wymagają pomocy adwokata, który stara się wykonać swe zadania skutecznie.

Adwokat rodziny i adwokat rodzinny – pojęcia niezwykle podobne, lecz zakres spraw, jakimi zajmuje się prawnik jest zróżnicowany. Adwokat rodziny może zajmować się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, natomiast adwokat rodzinny niekoniecznie specjalizuje się w kwestiach, które stanowią domenę adwokata rodziny.

Nie należy zapominać o relacji, która nawiązuje się podczas długoletniej współpracy.

Adwokat rodzinny staje się nierzadko przyjacielem rodziny, gotowym do przyjacielskiej rozmowy nie tylko na tematy, objęte kwestiami zawodowymi.