• wt.. lip 23rd, 2024

Pomoc prawna przy umowach pracodawcy z pracownikiem

ByRedakcja

maj 20, 2020

Niekiedy pracodawcy mogą potrzebować pomocy prawnej przy różnego rodzaju umów związanych ze stosunku pracy, mogą także dotyczyć egzekwowania tych zapisów.

Pracodawcy podpisują z pracownikami umowy o zakazie konkurencji, według zapisów pracownik nie może w czasie wykonywania pracy, lub po jej zakończeniu podejmować pracy firmie o podobnym profilu, lub też na podobnym stanowisku, które może stanowić konkurencję dla pracodawcy. Umowy o zakazie konkurencji są egzekwowane, gdy relacja między pracodawcą a pracownikiem ustaje, a pracodawca chce uniemożliwić pracownikowi konkurowanie z nim na następnym stanowisku, niezależnie od tego, czy pracuje dla konkurenta na tym samym rynku, czy zakłada inną firmę w tej samej dziedzinie. Konsultanci i niezależni wykonawcy, którzy rozwiązują swoje relacje z firmami, często także podlegają klauzulom o zakazie konkurencji. Pracodawcy mogą również ubiegać się o niekonkurencyjne umowy w celu ochrony przed byłymi pracownikami ujawniającymi tajemnice lub poufne informacje o operacjach, klientach, cenach, strategii, wynagrodzeniu, pomysłach, przyszłych produktach. Oczywiście może to dotyczyć także organizacji pracy, sposobów promocji, badań marketingowych.

Umowa o zakazie konkurencji zazwyczaj obowiązuje przez pewien czas po zakończeniu zatrudnienia.

Ważne jest, aby ustalić te daty z dużym wyprzedzeniem i zasięgnąć porady prawnej, ponieważ pracodawcy mogą zawierać umowy niekonkurencyjne tylko w ograniczonym czasie i nie mogą trwale uniemożliwić byłym pracownikom kontynuowania kariery w tej dziedzinie. Pracodawca może także zaczerpnąć poradę prawną w sprawie umów o zakazie konkurencji w różnych krajach Unii Europejskiej czy też innych krajach. Z pewnością pomoc prawnika może skonstruować prawidłową umowę. Jeżeli chcemy skonstruować ją prawidłowo po z pomocą przyjdzie nam adwokat prawo pracy może być ważniejsze od zapisów umowy, przez co może ona zostać podważona. Dlatego też jeżeli ma być ona prawidłowa i realna do wyegzekwowania warto sporządzić ja zgodnie z obowiązującym prawem.